Semester i osäkra tider

Det råder spännande tider, och utmaningarna vilar ständigt runt hörnet. Såväl när det gäller privat- som yrkeslivet. Något som skapat stor osäkerhet är exakt hur man kommer att kunna spendera lov- och semesterperioden. Många har redan nu accepterat läget och valt en klassisk nordisk sevärdhet eller bestämt sig för att skapa egna upplevelser utifrån de förutsättningar som råder. Även om begrepp såsom hemmasemester har florerat flitigt, så handlar valet att stanna på hemmaplan i stor utsträckning om att många vill ta det säkra före det osäkra.

I tider då det råder enorm oklarhet gällande huruvida gränser kommer att vara öppna, och huruvida det ens kommer att vara möjligt att resa mellan länder, så är det knappast överraskande att många vänder blickarna till det egna landet. I detta hänseende är Sverige ganska unikt med sin omfattande öppenhet, då man med all enkelhet kan välja att ta del av de flesta saker som landet har att erbjuda.

 

Sett ur ett internationellt perspektiv så är det mycket som talar för att Sverige har valt öppenhet framför slutenhet. Detta är på sätt och viss ett spännande uttryck för såväl den svenska allemansrätten som ett tecken på hur högt vårt avlånga land faktiskt värderar individuell rörelsefrihet. Helt klart unikt då många länder väljer begränsande åtgärder istället för att lita på befolkningen och uppmuntra ansvar. Men hur som helst så är det definitivt rätt läge att fundera över om det inte vore en bra idé att satsa på en semester på hemmaplan.