Det digitala kontoret

“Det papperslösa kontoret” är ett begrepp som uppstod redan på 1970-talet. Men som alla vet så har det inte riktigt materialiserat sig än, trots att vi nu är inne på 2020-talet. Visst, vi lever i den digitala revolutionen, så vi rör oss åt det hållet. Men visst är det så att vi lite till mans har kvar en hel del papper som rör vårt arbete? 

Kundregister

En av de saker som av någon anledning verkar finnas kvar i fysisk form längre än det mesta är kundregister. Kanske beror det på de fysiska visitkorten, som gör att vi måste överföra information från ett fysiskt medium till det digitala och det tar emot lite.

Men alla som har tagit steget till ett digitalt CRM säger samma sak: bara gör det! Det sparar så mycket arbete och tid, så det är väl värt det initiala jobbet med att överföra det. Dessutom kan du enkelt koppla ihop ditt digitala kundregister med ett system för epostmarknadsföring. På så sätt kan du snabbt nå ut till dina kunder med nya erbjudanden och möjligheter.

Backup och säkerhetskopio

En sak som många glömmer bort när de gör sin transformation till det digitala kontoret är att du inte längre har alla original i pappersform. Därför måste du se till göra backup och säkerhetskopior på din data regelbundet. Din backup ska du inte förvara på kontoret, utan på ett fysiskt annat ställe som fortfarande är säkert. 

Och, inte minst viktigt: givetvis måste du se till att skaffa dig ett bra virusskydd när du går över till ett digitalt kontor.